ผลวิจัยชี้ “คนหลงตัวเอง” มีความสุขกว่าคนทั่วไป และประสบความสำเร็จมากกว่า

ทีมนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยควีนส์ยูนิเวอร์ซิตีเบลฟาสต์ (QUB) ของสหราชอาณาจักร เผยผลการศึกษาจากงานวิจัยว่า “คนที่หลงตัวเอง” จะมีความสุขมากกว่าคนทั่วไป แม้พฤติกรรมเช่นนี้จะเป็นที่ ‘น่ารังเกียจ’ และ ‘เป็นพิษ’ ต่อคนรอบข้างก็ตาม พฤติกรรมหลงตัวเองคือ การมองตนเองอยู่เหนือกว่าผู้อื่นอย่างเกินจริง มีความมั่นใจเกินเหตุ มักมีพฤติกรรมกล้าเสี่ยง มีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นน้อยมาก แทบไม่มีความละอายหรือความรู้สึกผิดบาปใด ๆ ถือเป็นหนึ่งในลักษณะนิสัยด้านมืดทางจิตวิทยา ในสังคมปัจจุบันเราจะพบเห็นคนแบบนี้ได้มากขึ้น

Read more